ForceFusion Healthcare is van mening dat medewerkers in de zorg met slechts één mobile device kun werk moeten kunnen en niet uitgerust hoeven te worden met een “bouwvakkersriem” vol apparaten. Zo hebben wij ervaring met integratie van (beeld)telefonie, cameratoepassingen, video conferencing, verpleegoproepsystemen en domotica vanuit één het hetzelfde platform met steeds dezelfde devices.

Onze oplossing is dan ook een virtuele ontmoetingsplaats voor cliënten, mantelzorgers, verwijzers en zorg-/hulpverleners. Wij sterven dan ook naar een hoge mate van integratie in plaats van koppelingen of losse puntoplossingen.

Waarom kun je niet gewoon één keer inloggen voor veilige toegang tot applicaties, in plaats van meedere wachtwoorden te moeten onthouden? Waarom kun je niet werken met de apps die jij prettig vindt? Waarom kun je niet je eigen device gebruiken?

Artsen, verpleegkundige en verzorgenden hebben met elkaar gemeen, dat ze zonder rompslomp in één keer willen inloggen en dan toegang hebben tot alle applicaties. Of het EPD of ECD nu in de cloud staat, of in het eigen datacenter, ze willen niet voor ieder wissewasje een ingewikkeld authenticatie procedure doorlopen.

Een dokter logt gedurende de dag vaak in op verschillende apparaten in; de computer in de behandelkamer, een tablet als hij visite gaat lopen, de bedsiteterminal op de kamer van de patiënt, en de smartphone als hij even buiten de deur is of dienst heeft.

Een verpleegkundige of verzorgende kan zelf kiezen wanneer zij haar smartphone of tablet gebruikt en wanneer een computer, zonder steeds opnieuw in allerlei applicaties te moeten inloggen en op zoek te gaan naar het juiste document of patiëntenkaart.

Ook in de zorg willen medewerkers zelf kiezen met welke applicatie ze willen werken. In onze visie mogen medewerkers deze apps zelf kiezen en installeren uit de catalogus van de zorginstelling. Hier hebben ze geen ICT afdeling meer voor nodig.

Vooral in de zorg is het gebruik van schaduw ICT een groot risico. Immers de kans dat medewerkers ergens de mist in gaan met het waarborgen van de privacy of het garanderen van de security is groot. Het onttrekt zich vaak aan het zicht van de ICT-afdeling. Wij geloven in oplossingen die medewerkers de benodigde flexibiliteit, eenvoud en vrijheid bieden om optimaal en toch veilig te kunnen werken.