Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 02-08-2023

PRIVACYVERKLARING

ForceFusion Healthcare B.V. spant zich in om uw privacy te beschermen. De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor ons en wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op de geautomatiseerde en de handmatige verwerking van persoonsgegevens door ons. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die we over u verkrijgen en waarvoor we ze gebruiken. We vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen.


Grondslagen en doeleinden


Wij verwerken uw persoonsgegevens niet zonder dat wij daar een specifiek doel voor hebben en de verwerking op een rechtmatige grondslag kunnen baseren. Een rechtmatige grondslag wil zeggen dat er een reden is in de wet om persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van één van de volgende grondslagen:

 • De uitvoering van de overeenkomst die we hebben gesloten;
 • In sommige gevallen vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Dit kan bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens met een andere organisatie wil uitwisselen, maar daar geen wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang voor heeft. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
 • Beveiliging en optimalisering van de website (bijv. voor het vastleggen van IP-adressen).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


ForceFusion Healthcare verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke verschillende categorieën van persoonsgegevens. Zo verwerken wij onder meer:

 • NAW-gegevens (bv uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële gegevens (bv IBAN- en rekeningnummer).

Wij verwerken persoonsgegevens van onder andere leveranciers, sollicitanten, dienstverleners en bezoekers van onze website. ForceFusion Healthcare kan deze persoonsgegevens zelf van u hebben verzameld of ontvangen van andere organisatie waarmee zij samenwerkt. In sommige gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens met andere partijen te delen. Het delen van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, er een wettelijke verplichting is of er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Met de partijen waar dit wettelijk gezien nodig is, hebben wij een verwerkersovereenkomst of een data-uitwisselingsovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over wat er met uw persoonsgegevens gedaan mag worden en op welke wijze deze adequaat beveiligd zijn. ForceFusion Healthcare verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: toestemming van de betrokkenen, uitvoering van een overeenkomst, behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?


Wij bewaren w persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dit doen wij op grond van een wettelijke grondslag of op grond van vastgestelde criteria. Dit betekent onder meer het volgende:

 • Wij bewaren uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en assessments tot maximaal 1 jaar na dienstverband.
 • Wij bewaren uw sollicitatiegegevens maximaal 4 weken nadat de procedure is gestopt, tenzij wij uw toestemming ontvangen om uw sollicitatiegegeven langer te bewaren. In dat geval bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar.
 • Wij bewaren de financiële administratie en de daarbij behorende gegevens 7 jaar, conform de fiscale bewaarplicht.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt ForceFusion zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging


ForceFusion Healthcare neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn genomen, conform de geldende beveiligingsnormen. ForceFusion garandeert dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat toegang tot de persoonsgegevens is beschermd en dat de maatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Welke rechten heeft u?


Als u een vraag heeft, wilt weten welke persoonsgegevens we van u bewaren of persoonsgegevens wilt laten wijzigen, kunt u contact opnemen met ForceFusion Healthcare. Het is dan belangrijk dat u zich kan legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op vergetelheid en verwijderen van gegevens;
 • Recht om de verwerking te beperken;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Recht van bezwaar.

Cookies


Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend.
Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

 • Technische of functionele cookies, zorgen ervoor dat de website goed en soepel werkt en dat je gebruikersvoorkeuren bewaard blijven voor een volgen bezoek;
 • Analytische cookies, gebruiken we om onze website ervaring te verbeteren;
 • Marketing/Tracking cookies, worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker op deze site of op verschillende sites te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies is te vinden op de website van autoriteit persoonsgegevens.
Kijk hier voor onze uitgebreide cookieverklaring.

Wijzigingen


ForceFusion Healthcare kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe kom je met ons in contact?


ForceFusion Healthcare B.V.
Mulderstraat 2
4561 RC Hulst
Website: https://www.forcefusionhealthcare.com
Email: email@forcefusionhealthcare.com
Telefoonnummer: +31(0) 6 23 96 85 73