IT moet processen efficiënter maken, medewerkers ondersteunen in hun taken en waarde toevoegen aan klanten. Bovendien moet IT de strategische ambities van een organisatie ondersteunen. Het vertrekpunt voor onze adviezen en projecten is het optimaliseren, innoveren en integreren van de bedrijfsprocessen. Procesoptimalisatie, -innovatie en -integratie hebben direct invloed op techniek & organisatie. Maar visa versa hebben technische of organisatieveranderingen vaak een gevolg voor het bedrijfsproces.

ICT moet de gebruikers faciliteren, processen efficiënter maken en het moet de zorgorganisatie ook niet belemmeren in de groei of veranderingen waar ze mee te maken heeft. Het is de kracht van ForceFusion Healthcare om al deze aspecten gelijktijdig en integraal te managen.

 

Strategie en beleid: ICT Masterplan

In hoeverre zorgt ICT binnen uw instelling dat gebruikers onder de indruk zijn? Dat uw organisatie voorsprong neemt met behulp van ICT?

We willen het graag, maar in de praktijk ontbreekt vaak een concreet plan waarin staat beschreven wat IT moet doen om uw zorginstelling echt voorsprong te geven. Of het plan is geschreven vanuit technisch perspectief. Tijd om het anders te doen!

Wij helpen zorginstellingen om de bedrijfsambities te vertalen naar concrete ICT-middelen. Helder, concreet en zonder dikke verhalen. Dit wordt vertaald in een ICT Masterplan waarin doelen en ICT samenkomen. De basis voor succes en het realiseren van ambities.

 

Innovatie  in de zorg

Innovatie is nodig om kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen. De verwachtingen zijn vaak hooggespannen. Des te groter is de teleurstelling als die niet worden waargemaakt. Een voorbeeld van teleurstellende innovatie in de zorg is e-health.

Wat is een innovatie eigenlijk?

Automatisch denkt men aan technologische vernieuwingen. Bij technische innovaties is er te weinig oog voor de gevolgen in de praktijk:

  • Wat betekent het voor de kwaliteit van zorg?
  • Wat zijn de gevolgen voor de wijze waarop zorgmedewerkers hun werk doen?

Bovendien gaan veel innovaties in werkelijkheid niet over techniek, maar over andere manieren van werken. Het gaat om een andere rol voor patiënten of professionals die leiden tot een verbetering van zorg. ForceFusion Healthcare denkt na over innovaties voor de zorg, en helpt zorginstellingen bij het implementeren van innovaties in de organisatie